ŠKOLSTVO

10.07.2018

Vo Voderadoch máme tri typy škôl: materskú, základnú a základnú umeleckú školu. Všetky tri inštitúcie sú na dobrej úrovni, no vždy existujú možnosti, ako školstvo ďalej zlepšovať.

Po komunikácii s viacerými rodičmi, ale aj s vedením základnej školy a materskej školy som zidentifikoval témy, na ktoré sa v prípade úspechu v komunálnych voľbách budem zameriavať:

 • osamostatniť materskú školu, vďaka čomu získa právnu subjektivitu
 • rozšíriť kapacity v materskej a základnej škole
 • zaviesť teplú vodu do vyučovacích tried v základnej škole
 • zatepliť budovu materskej školy
 • opraviť a dobudovať chodníky v materskej škole
 • vybudovať bezbariérový prístupov do základnej školy
 • zrekonštruovať toalety v základnej aj materskej škole
 • vybudovať cestičky pre korčuliarov a cyklistov v areáli školy
 • rekonštruovať bežecký ovál
 • rozšíriť umelecké odbory v zuš
 • dobudovať ihriská v areáli škôlky a školy
 • opraviť detské ihriská za kultúrnym domom a multifunkčným ihriskom
 • vybudovať nové ihrisko v lokalite "Panské"
 • vytvoriť materské centrum