DOPRAVA

25.08.2018

Žijeme v dobe dopravného boomu. Na cestách je stále viac a viac automobilov, ktoré zaťažujú a prepĺňajú ulice našej obce. Zároveň nám pribúdajú na cestách cyklisti, korčuliari a v koridoroch bez chodníkov aj chodci. V rámci témy doprava mám stanovené nasledovné priority:

  • vybudovať bezpečné koridory pre cyklistov a korčuliarov v rámci obce aj mimo nej
  • prepojiť Slovenskú novú Ves a Voderady bezpečným chodníkom pre cyklistov a korčuliarov
  • vybudovať chodník smerom na lokalitu Jozefov dvor
  • vyriešiť parkovanie v okolí cintorína a školy
  • riešiť stacionárnu dopravu v obci (prioritne na Školskej ulici)
  • opraviť a dobudovať chodníky v rámci celej obce (prioritne ulice A.Kubinu a Koniarekova)