KOMPLEX BUDOV BÝVALEJ STREDNEJ ŠKOLY - špeciálna téma

21.09.2018

Téma, ktorá si zaslúži našu osobitú pozornosť; téma komplikovaná a problematická z viacerých hľadísk. Dôležité je postaviť sa k nej čelom, a nie chrbtom. Ide o komplex budov po bývalej strednej škole s priľahlým rozsiahlym areálom. Budovy sú v majetku Trnavského samosprávneho kraja, pozemky sú vo vlastníctve viacerých fyzických a právnických osôb, čo situáciu komplikuje ešte viac. V súčasnosti je hlavná budova, bývalý internát, využívaná ako robotnícka ubytovňa. Tento stav, ktorý vznikol zlým rozhodnutím predchádzajúceho vedenia Trnavského samosprávneho kraja, bol po vlne protestov a petície Voderadčanov korigovaný rozhodnutím súčasného vedenia TTSK s tým, že aktivita ubytovne by mala byť ukončená k aprílu 2019. To je samozrejme pozitívna správa a takéto rozhodnutie súčasného vedenia Trnavského samosprávneho kraja si osobne veľmi cením. Čo však považujem za veľký problém, je to, že veľká eufória a stres, ktoré sa vyvolali okolo tejto témy, ustali tak rýchlo, ako aj začali, a nikto sa tejto téme nevenuje naďalej. Občania nemajú žiadne aktuálne informácie. Tejto téme mala obec venovať maximálnu pozornosť. Akoby sme mali pocit, že vec je už vyriešená. Do dnešného dňa nám naše vedenie obce Voderady neposkytlo žiadny návrh ani postup, čo ďalej. Zostane to jednoducho na nových poslancoch a novom starostovi. Apríl 2019 tu bude o chvíľu, a čo potom? Začneme to riešiť, až keď nám opäť bude horieť pod nohami? Zdá sa mi to dosť nezodpovedné. Hovorí sa o funkčnom využití komplexu na byty. Toto je podľa mňa absolútne neprípustné riešenie. Ešte horšie, ako súčasná ubytovňa. Dopravnú záťaž, ktorá by tým vznikla v danom území, desiatky potrebných parkovacích miest v už dnes preplnenej a preťaženej lokalite, si neviem predstaviť. Zároveň takmer okamžitý nárast detí, ktorý by bol spojený s takouto bytovou politikou, by nezvládli súčasné kapacity materskej ani základnej školy. Verím, že táto téma bude spoločná pre všetkých kandidátov na post starostu alebo poslancov našej obce. Je to jeden z najvážnejších problémov priamo a bytostne ohrozujúcich a ovplyvňujúcich kvalitu života vo Voderadoch. O téme sa diskutovalo, na tému sa protestovalo, v téme padali rozhodnutia a názory, ale doteraz som nepočul žiadne návrhy riešení. Téma na chvíľu upadla do zabudnutia a vynorí sa opäť ako problém. Netreba sa hrať na súťaž, kto sa v tejto téme doteraz najviac prezentoval, pretože nič trvalo udržateľné a vhodné sme zatiaľ nevymysleli. Preto budem v tejto oblasti presadzovať veľmi konkrétne kroky a ciele, ktoré predložím ako súčasť svojho volebného programu:

  • budem sa snažiť o aktívnu diskusiu s Trnavským samosprávnym krajom s konkrétnymi návrhmi obce Voderady na využitie komplexu budov
  • komplex budov musí byť využívaný na verejno-prospešné ciele s prioritou takých funkcií, ktoré budú mať čo najmenšie dopady na dopravné zaťaženie územia
  • obec by sa mala pokúsiť v rokovaniach s TTSK získať komplex do majetku obce, prípadne do dlhodobého prenájmu za symbolickú cenu
  • budem presadzovať zriadenie osobitnej špeciálnej komisie obecného zastupiteľstva, ktorá bude len pre tento účel (úplne nová komisia). Závažnosť situácie a naliehavosť problému si vyžaduje osobitnú pozornosť.
  • budem presadzovať, aby v tejto komisii mali priestor všetci občania tejto obce, ktorí prejavia záujem a majú návrh a podnety, ako tento problém riešiť
  • za prípustné a žiaduce funkcie považujem využitie komplexu budov na zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb), stacionáre, priestory pre klubovne a zariadenia služieb, ako napríklad zdravotnej starostlivosti, priestory pre vzdelávanie a krúžkovú činnosť a záujmovú činnosť organizácií pôsobiacich v obci