KULTÚRA

08.08.2018

Oblasť kultúry mi vždy bola veľmi blízka. Napokon, vzdelaním aj srdcom som umelec a svoje nadšenie pre umenie a kultúru odovzdávam už viac ako desať rokov našim deťom a širokej verejnosti, najmä v obci Voderady. S kolektívom učiteľov a spolupracovníkov sme priniesli do našej obce umelecké vzdelávanie, čo považujem za základ udržania a rozvoja kultúry, pretože deti sú naša budúcnosť. Aktívne sa podieľam na takmer všetkých kultúrnych podujatiach v obci, či už pri ich príprave alebo samotnej realizácii. Vediem spevácky zbor Prameň. Vážim si odkaz našich predkov a v úcte k nemu by som rád zároveň prispel aj vlastnou činnosťou tým, že zanechám niečo pre budúce generácie. Preto mám v rámci témy "kultúra" nasledovné ciele:

  • kultúrnospoločenské podujatia, ktoré sú tradičné a tešia sa záujmu občanov zachovať a stále rozvíjať
  • organizovať promenádne koncerty, ktoré svojím novým žánrom a formátom oživia v lete a na jeseň kultúru v obci
  • podporovať spevácky zbor Prameň a pokúsiť sa o získanie ďalších členov
  • vytvoriť podmienky pre možný vznik detských a mládežníckych kapiel
  • zriadiť obecné múzeum so silným odkazom na nášho najslávnejšieho rodáka Jána Koniarka
  • organizovať poznávacie cesty za kultúrou s podporou obce (návštevy múzeí, divadiel, hradov, zámkov atď.)
  • podporovať spoznávanie kultúry v mikroregióne, umožniť Voderadčanom spoznávať zvyky a tradície v našom najbližšom okolí (Na bicykli po regióne, Babičkine dobroty, Prehliadka umeleckých súborov atď.)

* Téma obecného múzea sa v našej obci skloňuje už dlhší čas. Podľa môjho názoru by si naša obec zaslúžila kultúrny stánok, ktorý by odkazoval na našu minulosť, zároveň by si pripomenul svojho najslávnejšieho rodáka a tiež by sme začali budovať zbierku pre budúce generácie.

Verím, že Vás nové kultúrne podujatia a formy spoznávania kultúry zaujali. Budem rád, ak sa zapojíte a budeme môcť spoločne zažiť niečo nové, čo sme tu doteraz nemali.