Otázky a odpovede II.

18.09.2018

Jozef sa pýta: Máte konkrétne predstavy o možnosti vytvorenia cvičiska pre hasičov? Pýtam sa preto, lebo stále sa cvičí na provizórnych plochách a hasiči by si zaslúžili mať vlastný priestor.

Súhlasím s Vami. Téma hasičského cvičiska nie je nová. Pokiaľ viem, hovorí sa o nej už niekoľko rokov. Som si istý, že táto aktivita sa dá zrealizovať v pomerne krátkom čase. Priestorové možnosti sú dnes na to priamo pri hasičskej zbrojnici. Po dohode s členmi DHZ by sme spracovali návrh projektu cvičiska s následnou realizáciou. Myslím, že v prípade podpory zastupiteľstva pre túto aktivitu sa táto dá zrealizovať maximálne do dvoch rokov a skôr. Nie je to podľa mňa ani finančne veľmi náročný projekt.

Jana sa pýta: Aké máte plány v oblasti daní a poplatkov? Budú sa zvyšovať poplatky za vodu a smeti? V televízii dávali, že odpad má zdražieť niekoľko násobne.

Záleží od aktuálneho znenia zákonov, ktoré budú prijaté. Osobne ale nevidím dôvod na to, aby občania v našej obci boli zaťažovaní daňami a poplatkami viac ako doteraz. Práve naopak. Vidím tu priestor, aby obec, ktorá má pomerne veľké príjmy z daní z priemyselného parku vytvárala podmienky na to, aby mali občania výhody. Aj v podobe nižších poplatkov za služby, napríklad vodu, či poplatky súvisiace so zabezpečením pohrebu na výkop jamy a podobne. Zvyšovať dane určite nie je v mojom pláne.

Sylvia sa pýta: Zaujímal by ma Váš názor na oplocovanie obecných objektov a verejných priestranstiev. Zvlášť ma zaujíma plot na cintoríne, ktorý je v hroznom stave. Väčšinu roka bol cintorín aj bez brány a psy behali po cintoríne, bála som sa tam chodiť. Rovnako ma zaujímajú ploty okolo školy, ktoré veľmi špatia celý priestor. Sú tam tri druhy záhradného plota na malom kúsku. To nikto nereguluje? Vám to ako riaditeľovi umeleckej školy nevadí? Kde je nejaké estetické cítenie? Kto to vlastne takto navrhol a koľko to stálo?

Vaša otázka sa skladá z niekoľkých podotázok. Myslím si, že by bolo vhodné, aby do budúcnosti existovala určitá úprava a regulácia obce týkajúca sa oplocovania priestorov. Nemám podrobne naštudované, či takúto úpravu obec má v územnom pláne a preto sa neviem relevantne vyjadriť, či zrealizované oplotenie je v súlade s ňou. Predpokladám, že obec stavbu plota povolila a teda aj posúdila súlad s právnou úpravou. S uvedenými otázkami by bolo dobre sa obrátiť priamo na obec, prípadne základnú školu. Osobne som sa stretol s viacerými rodičmi, ktorým sa to nepáčilo. Na druhej strane zasa treba zvážiť argumenty na zvýšenie bezpečnosti detí, čo bol asi hlavný dôvod pre budovanie plotov pri škole. Osobne by som to nerealizoval práve takto, ale je to vec názoru. Čo sa týka oplotenia na cintoríne, tak tento plot by si zaslúžil nové riešenie. Som presvedčený, že jestvujúci plot sa dá veľmi pekne opraviť bez veľkých investícií. Treba ho vyčistiť, natrieť, opraviť čapice. Na toto všetko máme v obci dosť šikovných podnikateľov, ktorí by s tým vedeli pomôcť. Pokiaľ som si všimol, nedávno bola na cintoríne nainštalovaná aj nová vstupná brána, takže tento problém je už vyriešený. Tu by som možno tiež ocenil, keby táto brána, ktorá je sama o seba pekná, trošku ladila s oplotením a okolím. Takto ako je nezapadá do kontextu. Ale ak ide o funkčnosť, tak je to v poriadku.

Zuzana sa pýta: Aký máte názor na festivaly v obci, Budú pokračovať? Treba tu robiť niečo pre mladých.

Bolo by zvláštne, keby som povedal, že som proti festivalu. Veď som vyštudovaný umelec a vždy som sa aktívne zapájal do kultúry v obci. Je dôležité, aby podujatia ako festival v našej obci boli. Nie je dôležité, ako ich pomenujeme. Môže to byť Rukami a srdcom, Som srdcom Voderadčan, či Obecné dni. Je dôležité, aby sa ľudia na festival tešili, aktívne sa zapájali a aby ich takéto podujatie obohacovalo. Určite sa budeme snažiť, aby žánrová skladba oslovovala aj mládež.

Miro: Na našej ulici chovajú prasce. Je z toho strašný smrad. Čo s tým budete robiť?

Úprimne poviem, nečakal som takúto otázku. Trochu ma to prekvapilo. Najprv som sa nad ňou aj pousmial. Zrejme je to však pre niekoho vážna téma. Neviem presne, ktorej ulice sa to týka a ani nemám konkrétnu predstavu, či takéto niečo vôbec môže starosta, zastupiteľstvo alebo obec vyriešiť. Nemám žiadne skúsenosti s chovom prasiat ale predpokladám, že chov hospodárskych zvierat určuje konkrétna právna úprava. Tá hovorí, čo je prípustné a čo nie. Zrejme by som začal tým, že by som sa skontaktoval s chovateľom a zistil viac na mieste a potom s príslušnou veterinárnou správou, aby som sa oboznámil s podmienkami chovu. V lokalite za dedinou kde bývam sme diskutovali o probléme chovu mačiek. Žijeme na dedine a tieto témy nás zrejme neobídu. V dobe, keď nám mnohé vadí sa asi budeme musieť naučiť aj určitej tolerancii. Treba posúdiť, čo je už naozaj neúnosné voči okoliu. Za dôležité považujem, aby sme riešenia hľadali v spoločnej diskusii.