Otázky a odpovede V.

26.09.2018

26.9.2018

Peter sa pýta: Chodievam venčiť svojho psíka za dedinu smerom na Majcichov. Dennodenne sa pozerám na obrovskú kopu odpadu, ktorú sem zvážajú ľudia z celej dediny. A keby to bol len zelený odpad... Myslíte si, že toto je správne riešenie odpadovej politiky? Pre ilustráciu Vám posielam aj fotky.

Toto určite nie je riešenie, akým by obec mala pristupovať k zelenému odpadu. Tejto problematiky som sa už čiastočne dotkol v téme životné prostredie. Je zrejmé, že sa jedná o čiernu skládku. Je to o to smutnejšie, že vzniká za priamej podpory obce. Obec, ako som sa aj v inom texte vyjadril, absolútne problematiku životného prostredia nezvláda. Akoby bola naša pamäť veľmi krátka. Len nedávno sa za obrovské peniaze likvidovala skládka na konci dediny, ktorá bola tvorená desaťročia na ploche viac ako dva hektáre. Plocha po tejto rekultivácii zostala zdevastovaná, rastie na nej burina a v podstate väčšia časť odpadu nebola vyvezená, ale bola podrvená na mieste, čo tvorí dnes plochu nevyužiteľnú, plnú drobného skla, kamennej drviny a stavebnej sute, rozdrvených plastov a podobne. Som presvedčený, že obec absolútne nevenovala tejto téme pozornosť a nedohliadla na to, v akom stave zhotoviteľ odovzdá obci zrekultivované pozemky. Výhovorka, že to robilo ministerstvo, je hlúpa. My tu budeme žiť, nie ministerstvo. Pozemky sú obecné, a teda nás všetkých, nie ministerstva. My teraz budeme musieť zaplatiť za ďalšiu rekultiváciu plochy, ak z nej budeme chcieť vytvoriť niečo zmysluplné. Nás všetkých zastupuje vedenie obce. Uplynulo len doslova pár mesiacov a my robíme o možno 200 metrov ďalej základ ďalšieho smetiska? Začalo to návozom zeleného odpadu, ale už dnes tam bežne nájdeme aj iný odpad. Obec je povinná mať k dispozícii plochy na legálnu likvidáciu a legálny spôsob nakladania s odpadom, a to nielen zeleným. Verím, že po tom, ako sa začali na mojom webe zverejňovať otázky k tejto téme, obec pristúpi k likvidácii tejto čiernej skládky. Ak nie, dávam verejný prísľub, že v prípade môjho zvolenia za starostu obce, bude táto čierna skládka zlikvidovaná najneskôr do troch mesiacov od môjho nástupu do funkcie a bude určené miesto na vývoz a likvidáciu zeleného odpadu. V priebehu volebného obdobia sa pokúsime nájsť aj trvalo udržateľný spôsob na spracovanie zeleného odpadu (v ideálnom prípade jeho kompostovaním).

ČIERNA SKLÁDKA VO VODERADOCH (rok 2018)

BÝVALÉ SMETISKO VO VODERADOCH