Otázky a odpovede VI.

03.10.2018

Iveta sa pýta: Dúfam, že nový starosta urobí v našej obci s tou ubytovňou poriadok: toľko mladých by chcelo samo bývať.

K téme komplexu budov, v rámci ktorej je aj ubytovňa som sa už vyjadril celkom jasne a pomerne obšírne na mojej webovej stránke. V tejto veci mám jasné ciele a smerovanie. Prerábanie ubytovne na nájomné byty alebo inú formu trvalého bývania do tejto koncepcie nezapadá, pretože to je zlý zámer a úplne nevhodný v tomto mieste. Neadekvátne zaťaženie, najmä dopravné, ktoré by to prinieslo nie je žiaduce. Ak majú mladí ľudia záujem o nové bývanie, napríklad formou nájomného bývania, tak obec má dostatok možností na to, aby postavila a dala k dispozícii toľko nájomných bytov, koľko treba. V prvom rade treba posúdiť obsadenosť a využitie súčasných nájomných bytov a ak bude požiadavka, reagovať na potreby našich občanov. Za posledné obdobie sme ani v tomto smere neurobili nič. Postaviť pár nájomných bytov zvládajú aj malé obce bez rozpočtu aký má tá naša. Štátny fond rozvoja bývania ponúka stále dostatok prostriedkov pre obce na podporu bytovej politiky. Stačí len chcieť a mať chuť niečo pre občanov urobiť.