Otázky a odpovede VI.

16.10.2018

Daniel sa pýta: Pán Matejčík, sledujem volebnú kampaň predovšetkým prostredníctvom internetu. Vo vašich príspevkoch som však nenašiel žiadnu zmienku o posilňovni. Viete mi povedať čo v tejto oblasti plánujete?

Rozprával som sa na túto tému s pár ľuďmi. Čo viem, najmä z rozhovoru s Vami, obecná posilňovňa v minulosti sídlila v priestoroch starej školy - súčasnej obecnej knižnice. Neskôr bol pre potreby posilňovne zrekonštruovaný objekt v areáli ZŠ. V tom čase bola táto aktivita pod správou obce, ktorá tu zabezpečovala servis (platila energie, zabezpečovala upratovanie, nákup cvičebných strojov atď.). Vstup do priestorov bol zabezpečený prostredníctvom elektronickej karty, ktorú si záujemcovia vedeli predplatiť na obecnom úrade. V ostatnom volebnom období sa systém fungovania niekoľko krát zmenil. Objekt bol myslím dva krát prenajatý súkromným osobám, blízkym zamestnancom obce, a v súčasnosti neviem presne akým spôsobom táto služba verejnosti funguje.

Pokiaľ viem aj z rozhovoru s Vami, tak potrebné vybavenie posilňovne by si žiadalo väčší priestor. Na túto tému bude potrebné diskutovať, najmä s tými, ktorí o takýto typ športovania majú záujem. Po zvážení reálnych potrieb a možností sa dá navrhnúť riešenie. V prípade, že to bude potrebné, budeme hľadať nové priestory. Ako jedna z možností prichádza do úvahy aj telocvičňa v komplexe budov po bývalej strednej školy. To je však podmienené rokovaním s Trnavským samosprávnym krajom.

Pri tejto problematike, využitia všetkých telocviční v obci, by som rád prihliadal aj na širšiu verejnosť, ktorá nie je súčasťou športových organizácii, no má záujem využívať športové plochy, telocvičňe atď. Preferujem riešenie, aby tieto zariadenia boli v priamej správe obce a aby podmienky ich využívania našimi občanmi boli veľmi zaujímavé. Mali by byť motivačné, aby sme čo najviac viedli ľudí k športu a pohybovým aktivitám.