SOCIÁLNY A MOTIVAČNÝ SYSTÉM

20.09.2018

Spojiť tému sociálnu a motivačnú považujem za zaujímavú myšlienku. Ak totiž hovoríme o sociálnej sfére, spravidla si predstavíme agendu súvisiacu s pomocou, odkázanosťou, určitými zvláštnymi potrebami a podobne, ktoré si vyžadujú podporu iných. Život prináša mnohé situácie, ktoré privedú ľudí do ťažkostí a nie je často v ich silách si pomôcť sami. Vtedy by iste každému z nás dobre padlo, keď má kto podať pomocnú ruku. Ide však aj o situácie, ktoré nemusia byť nevyhnutne nezvládnuteľné, ale s trochou pochopenia a podpory by mohli byť ľahšie, alebo menej stresujúce. Možností, ako by obec mohla zasiahnuť do sociálnej sféry, je takmer nevyčerpateľne a som si istý, že naša obec má možnosti na to, aby tak aj naozaj robila. Navyše, naša obec má možnosti aj na to, aby vyčlenila časť prostriedkov na podporu sociálnych aktivít a služieb pre našich občanov a pre poskytovateľov takýchto služieb. A tu nadviažem na úvod a prepojenie sociálneho s motivačným. Obec by mala vytvárať aj podmienky pozitívnej motivácie pre poskytovateľov sociálnych služieb. Aktívne sa chcem venovať:

  • udržateľnosti zvýhodneného stravovania pre seniorov a sociálne a zdravotne odkázané osoby, zvýšiť príspevok na stravovanie pre nízkopríjmové skupiny
  • podporiť súkromných poskytovateľov sociálnych služieb v našej obci formou získania dotácie na zabezpečenie konkrétnych aktivít alebo rozšírenie kapacít poskytovaných sociálnych služieb, ako napríklad opatrovateľskej starostlivosti, stacionára a ďalších
  • v rámci programu pre seniorov vytvoriť systém podpory pre aktívny oddych, cestovanie, rekondičné a rehabilitačné pobyty alebo procedúry
  • podporovať aktivity miestnej organizácie jednoty dôchodcov

Za veľmi dôležité však považujem aj zavedenie motivačného systému na podporu excelentnosti a výnimočnosti, najmä pre talentované deti a juniorov. Ide predovšetkým o tých, ktorí majú predpoklady a výnimočné výsledky v oblasti vzdelávania, športu, ale aj tých, ktorí majú dobré nápady pre podnikanie, skvalitňovanie verejného života, námety na nové aktivity v obci a rozvoj komunity, a tým prispievajú k reprezentácii obce.

  • vyčlenenie prostriedkov a zavedenie systému na podporu talentov
  • vyčlenenie prostriedkov a zavedenie systému na podporu dobrých nápadov
  • možnosť získania ocenení pri zapojení sa do akcií organizovaných obcou alebo organizáciami pôsobiacimi v obci