ŠPORT

22.08.2018

V zdravom tele zdravý duch! Pri napĺňaní tohto hesla hrá šport a športovanie dôležitý význam. Je dobré, že aj v našej obci sú vytvorené podmienky pre aktívne športovanie a viacerí ich aj využívajú. Okrem tradičného futbalového klubu sa športová verejnosť venuje stolnému tenisu, wing-tsungu, floorbalu, joge či tenisu. Za určitú formu športu môžeme považovať aj cvičenia hasičov, ktorých hlavné poslanie je však samozrejme iné. V obci máme nielen organizované združenia. Sú tu aj športoví nadšenci cyklistiky, máme korčuliarov a, napriek absencii bazéna, dokonca vynikajúcich plavcov. Vo Voderadoch dorastá aj niekoľko športových talentov, ktoré sa svojou výkonnosťou zaraďujú medzi profesionálnych športovcov. Napriek týmto skutočnostiam je práve šport a vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času športovými aktivitami téma, ktorej by som rád venoval pozornosť. Je tu veľa možností pre zlepšenie a skvalitnenie. Určite aj pre tých, ktorí si pri športe radi oddýchnu pasívne, napríklad povzbudzovaním alebo sledovaním zápasov, turnajov, súťaží a podobne.

V oblasti športu by som chcel postupne:

  • budovať a skvalitňovať bezpečné športoviská (napr. cvičisko pre hasičov, cyklistické a korčuliarske trate, cvičisko a tréningovú plochu pre psíčkarov a pod.)
  • vytvárať podmienky pre aktívne využívanie existujúcich plôch a zariadení (napr. telocviční, ihrísk a podobne)
  • snažiť sa do športu zapojiť čo najširšiu verejnosť
  • podporovať zlepšovanie materiálno - technických predpokladov pre činnosť športových klubov a organizácií
  • vytvárať a podporovať súťažné stretnutia a turnaje
  • podporovať poloprofesionálnych a profesionálnych športovcov žijúcich v našej obci, ktorí našu obec reprezentujú a zviditeľňujú (napr. dotácie, sponzoring, zabezpečenie potrebného vybavenia)
  • spolu s aktívnymi športovcami v obci navrhnúť vizuálnu identitu voderadských športovcov (spoločné logo, dresy)
  • podporovať vznik nových športových klubov (napríklad cykloklub, turistický klub)