Počas štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa mi naskytla možnosť spolupracovať pri vytváraní elokovaného pracoviska umeleckej školy vo Voderadoch. Do obce som dochádzal za prácou a postupne som objavil obrovský potenciál tohto miesta. Bol som pri založení samostatnej umeleckej školy a dnes som jej riaditeľom. Voderady mi prirástli k srdcu aj vďaka ľuďom, ktorí tu žijú, a tak sme si tu s manželkou postavili dom a založili rodinu. Voderady sú pre mňa miesto, kde sa cítim naozaj veľmi dobre.

Počas ostatných rokov som sa venoval predovšetkým umeleckému vzdelávaniu. Snažil som sa budovať školu plnú odborníkov, kde naše deti získajú zručnosti z oblasti umenia. Dnes po desiatich rokoch môžem hrdo povedať, že tento projekt sa vydaril.

V poslednom období ma začali oslovovať viacerí Voderadčania s myšlienkou, či by som svoje skúsenosti neponúkol celej obci prostredníctvom kandidatúry na pozíciu starostu. Keďže pozitívnych ohlasov bolo stále viac, a mám aj rád nové výzvy, rozhodol som sa kandidovať.