Vzdelanie:

1998 - 2003 Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica

2003 - 2007 HTF VŠMU Bratislava (bakalár)

2007 - 2009 HTF VŠMU Bratislava (magister umenia)

2015 MPC Bratislava (prvá atestácia)

2017 MPC Bratislava (druhá atestácia)

Doplnkové vzdelanie:

2003 - 2007 HTF VŠMU Bratislava - DPŠ (hudobné umenie - klávesové nástroje)

2011 - 2012 HTF VŠMU Bratislava - Kontinuálne vzdelávanie

 • Tvorivé vyučovanie hry na klavíri na základnom stupni umeleckého vzdelávania

2012 ADEVEC Šaľa - Aktualizačné vzdelanie

 • Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií pedagogických zamestnancov

2013 MPC Bratislava - Aktualizačné vzdelávanie

 • Tvorba učebných osnov z predmetov hudobného odboru zuš a hudobnej výchovy zš

2015 MPC Bratislava - Funkčné vzdelávanie

 • Riadenie školy a školského zariadenia

2015 MPC Bratislava - Inovačné vzdelávanie

 • Aktivizujúce metódy vo výchove

2015 MPC Bratislava - Inovačné vzdelávanie

 • Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní

2017 InMusic Bratislava - Inovačné vzdelávanie

 • Hudba ako čin - progresívne postupy hudobnej edukácie

2018 Softimex Academy - Aktualizačné vzdelávanie

 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

2018 Softimex Academy - Aktualizačné vzdelávanie

 • Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Medzinárodné študentské vzdelávacie programy:

 • 2003 Student agency Work and Travel Meriden CT (USA)
 • 2004 Student agency Work and Ketchikan Alaska (USA)
 • 2005 Student agency Work and Travel Craig Alaska (USA)
 • 2008 The International Tokaj Art Summer master classes
 • 2009 Medzinárodné interpretačné kurzy AU v Banskej Bystrici

Pracovné skúsenosti:

2006 - 2010 Spojená škola Sládkovičovo
 • Pozícia: učiteľ hry na klávesové nástroje
2010 - 2012 ZUŠ vo Voderadoch
 • Pozícia: učiteľ hudobného odboru
 • (umelecký vedúci ZUŠ vo Voderadoch)

2012 - ZUŠ vo Voderadoch

 • Pozícia: riaditeľ školy

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk - mierne pokročilý

Počítačové znalosti:

 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Sibelius - pokročilý

Vlastnosti a záujmy:

flexibilita, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, odolnosť voči stresu, kultúra, umenie, cestovanie, šport, verejné dianie

Členstvo v občianskych združeniach:

 • 2005 Slovak Tasto Duo
 • 2011 Trisig
 • 2011 Ars boni (predseda združenia)
 • 2016 ZAS - Združenie akordeonistov Slovenska